• 2 boxers = 20€
    3 boxers = 28€
    4 boxers = 35€